ŠKAS F PEDaS

skasfpedas.uniza.skTime

SK
EN
Home
About us
Ours activity
Gallery
Contact

www.uniza.sk
www.fpedas.uniza.sk
euromena.sk

 

About us
Sorry, there are no translations available

Akademický senát Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (F PEDaS) je najvyšším samosprávnym orgánom fakulty volený z členov jej akademickej obce. Akademickú obec tvoria vysokoškolskí učitelia, vedecko-výskumní pracovníci, zamestnanci s hlavným pracovným pomerom na F PEDaS a študenti Žilinskej univerzity v Žiline.

Študentská komora akademického senátu (ŠKAS) F PEDaS je najvyšší orgán zastupujúci študentskú obec pri rokovaniach s vedením fakulty, orgánmi štátnej správy a inými inštitúciami. Zaoberá sa problémami a potrebami študentov, má zástúpenie v Kolégiu dekana a v univerzitnom senáte. Svojou činnosťou a aktivitami prispieva k rozvoju fakulty.

Záleží aj na nás, študentoch, stačí len zvoliť cestu na presadenie našich potrieb a požiadaviek.

Ako sa stať členom

Uchádzač o členstvo v ŠKAS F PEDaS sa musí zaregistrovať najneskôr deň pred konaním volieb. Dátum konania volieb stanoví a včas zverejní ŠKAS F PEDaS. V deň volieb je potrebné, aby za kandidáta hlasovali študenti jednotlivých katedier. Študenti volia zástupcov len za svoju katedru. Kanditát, ktorý získa najviac hlasov sa stane plnohodnotným členom ŠKAS F PEDaS.

Members of the senate

  Lucia Horvatová - Department of Economy
  Lucia Hrubošová - Department of Communications
  Silvia Ústupská - The Air Transport Department
  Patrícia Vrablcová - Department of the water transport
  Matej Tvrdoň - Department of the railway transport
  Štefan Kurucz - Department of Road and Urban Transport


 

 
Copyright © 2008 - 2009 SKASFPEDAS
Web Design: Ing. Pavol Brindza