ŠKAS F PEDaS

PROBLÉMY A POTREBY ŠTUDENTOV NÁS ZAUJÍMAJÚČas

SK
EN
Home
O nás
Naša činnosť
Galéria
Kontakt

www.uniza.sk
www.fpedas.uniza.sk
O nás

Akademický senát Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (F PEDaS) je najvyšším samosprávnym orgánom fakulty volený z členov jej akademickej obce. Akademickú obec tvoria vysokoškolskí učitelia, vedecko-výskumní pracovníci, zamestnanci s hlavným pracovným pomerom na F PEDaS a študenti Žilinskej univerzity v Žiline.

Študentská komora akademického senátu (ŠKAS) F PEDaS je najvyšší orgán zastupujúci študentskú obec pri rokovaniach s vedením fakulty, orgánmi štátnej správy a inými inštitúciami. Zaoberá sa problémami a potrebami študentov, má zástúpenie v Kolégiu dekana a v univerzitnom senáte. Svojou činnosťou a aktivitami prispieva k rozvoju fakulty.

Záleží aj na nás, študentoch, stačí len zvoliť cestu na presadenie našich potrieb a požiadaviek.

Ako sa stať členom

Uchádzač o členstvo v ŠKAS F PEDaS sa musí zaregistrovať najneskôr v deň zverejnený ako posledný termín registrácie. Je potrebné taktiež doniesť petičný hárok s najmenej tromi podpismi študentov, ktorí podporujú kantidatúru a to najneskôr štyri dni pred konaním volieb. Dátum konania volieb stanoví a včas zverejní ŠKAS F PEDaS. V deň volieb je potrebné, aby za kandidáta hlasovali študenti jednotlivých katedier. Študenti volia zástupcov len za svoju katedru. Kanditát, ktorý získa najviac hlasov sa stane plnohodnotným členom ŠKAS F PEDaS.

ŠKAS F PEDaS tvoria

 • Predseda, člen Kolégia dekana
 • Barborka Mišiaková - katedra Vodnej dopravy

 • Podpredseda
 • Štefan Kurucz - katedra Cestnej a mestskej dopravy

 • Členovia
 • Martina Rypáková - katedra Ekonomiky
  Pavel Žaloudek - katedra Leteckej dopravy
  Lívia Lippaiová - katedra Spojov
  Peter Hološko - katedra Železničnej dopravy

  zatiaľ nezvolený člen
  - doktorand

Volebný poriadok

Rokovací poriadok

Zápisy z rokovaní

 

Copyright © 2008 - 2010 SKASFPEDAS
Web Design: Ing. Pavol Brindza