ŠKAS F PEDaS

skasfpedas.uniza.skTime

SK
EN
Home
About us
Ours activity
Gallery
Contact

www.uniza.sk
www.fpedas.uniza.sk
euromena.sk

 

Ours activity
Sorry, there are no translations available

Hlavná činnosť

Zúčastňovať sa rokovaní fakultného senátu, kde sa preberajú a schvaľujú rôzne otázky, ktoré su dôležité pre fungovanie fakulty. Taktiež je úlohou senátu voliť dekana a prodekanov.


Imatrikulácie

V akademickom roku 2008/2009 sa už konali imatrikulácie.


Reprezentačný ples fakulty

6. reprezentačný ples sa uskutoční dňa 20. novembra 2008 (štvrtok) v budove novej menzy.


Stretnutie prvákov so študentskými organizáciami

Toto stretnutie je určenie na oboznámenie prvákov s fungovaním a činnosťou jednotlivých študentských organizácií. Taktiež získajú informácie ako sa môžu stať členmi jednotlivých študentských organizácií.

 
Copyright © 2008 - 2009 SKASFPEDAS
Web Design: Ing. Pavol Brindza